TARİH ÖĞRETMENİ

KİTABELERDE YAŞAYAN TARİH. . .

ilk durum

Beşikdüzü Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Enver ARSLAN ilçedeki tarihi niteliği olan kitabeler ve konuyla ilgili tüm materyalleri toplama işlemine başlamış ve bu çalışma halen devam etmektedir.

  • Bu kapsamda;

  • İlçe Kaymakamlık Makamının yeni binasına taşınması esnasında eski binadan sökülen kaymakamlık tabelasının altından osmanlıca bir kitabenin çıkması ve bunu Sayın Kaymakamımız Eyüp Sabri KARTAL’ın fark ederek bizleri görevlendirmesiyle, daha sonra arkeolojik bir boyut da kazanacak olan , restorasyon çalışmalarıyla sürüp gidecek, zevkli olduğu kadar yorucu çalışmalarımız da başlamış oldu.

  • RESTORASYON ÇALIŞMALARI.

Sayın Kaymakamımız Eyüp Sabri KARTAL tarafından fark edilen kitabe :

ilk durum

Resimde görünen halden, yoğun çalışmalardan sonra önce 2. resimdeki hale, sonrada 3.resimdeki hale getirilmiş, ilçe müftümüz sayın Yahya SEMİZ’in yardımlarıyla yapılan transkript ve tercümesi ilçenin tarihine gelecek nesillerin hayırla yadedeceği muhakkaktır.Sayın kaymakamımız Eyüp Sabri KARTAL transkripti tashih aşamasında da bizlere çok değerli katkılar sağlamıştır.

kamkm (16)

son durum

  • Enver ARSLAN’ın kitabeyle ilgili çalışmaları bununla kalmamış iki adet kabartma hazırlayıp birincisini şimdi İlçe Zabıta Müdürlüğü olarak kullanılan kaymakamlık eski binasının giriş salonuna asılmak üzere vermiştir.tablo (2)

  • İkinci kabartma çalışmasında ince bir işçilikleçalışan Enver ARSLAN, Beşikdüzü tarihine ve kültürüne bir katkı olması, ilçe müzesi açılana dek muhafaza edilmesi için ve ayrıca bu çalışmayı her aşamasında desteklemesi hasebiyle ilçe kaymakamımız Sayın Eyüp Sabri KARTAL Bey’e takdim etmişti(2005).

  • 2.Kitabe Kabartması Eyüp Sabri KARTAL Bey’e takdim edilmiştir.